Ochrana soukromí

  1.       Obecná ustanovení

1.1.     Tyto Pravidla ochrany soukromí jsou závaznou a nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

  1.       Ochrana osobních údajů

2.1.    Poskytovatel prohlašuje, že s údaji, které mu sdělí Uživatel v průběhu registrace nebo v průběhu využívání Služeb, zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů, které se ochraně osobních údajů věnují.

2.2.   Osobní údaje, které jsou Uživatelem sděleny, jsou Poskytovatelem zpracovávány automaticky.

2.3.   Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na nezbytnou dobu, nejdéle po dobu 30 dnů přesahující dobu, po kterou Uživatel využívá Služby. Osobní údaje jsou po uplynutí výše uvedené doby trvale odstraněny.

2.4.   IP adresa Uživatele je uchovávána na dobu nezbytnou pro zajištění zabezpečení Serveru a poskytovaných Služeb.

  1.       Obchodní sdělení a reklama

3.1.    Poskytovatel je oprávněn využívat emailové adresy, telefoní čísla pro marketingové účely své i třetí strany.

3.2.   Provozovatel je oprávněn v rámci Služeb zveřejňovat reklamní sdělení svá i reklamní sdělení třetí strany.

Co stahují ostatní?

Naposledy prohlížené

2018-11-15

Najdete nás