Zásady uživatelského obsahu

  1.       Obecná ustanovení

1.1.     Tyto Zásady uživatelského obsahu jsou závaznou a nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

  1.       Obecné zásady

2.1.    Soubory, které Uživatel nahraje na Server, nesmí odporovat právnímu řádu České republiky.

2.2.   Nahrané soubory nesmí porušovat obchodní tajemství či know-how. Je zakázáno nahrát soubor s obsahem, který by mohl poškodit třetí stranu, ať již v soukromém životě či podnikání.

2.3.   Nahrané soubory nesmí mít spojení s dětskou pornografií, týráním osob či zvířat, nesmí podněcovat k trestné činnosti či omezování práv třetích osob.

2.4.   Nahrané soubory nesmí obsahovat viry, spyware, malware, rootkit, backdoory, adware.

2.5.   Za obsah odpovídá Uživatel, který soubor na Server nahrál.

  1.       Práva a povinnosti uživatele

3.1.    Uživatel, který nahrává soubor s erotickým obsahem, je povinen takový soubor označit za erotický.

3.2.   Uživatel nesmí na Server nahrávat soubory, které by byly reklamou uživatele, který soubor nahrál.

  1.       Závěrečná ustanovení

4.1.    Poskytovatel má právo soubory porušující tyto Zásady uživatelského obsahu odstranit.

4.2.   Pokud Uživatel objeví soubor, který tyto Zásady uživatelského obsahu porušuje, je povinen nahlásit toto porušení Poskytovateli, dle Pravidel pro oznamování nelegálního obsahu.

4.3.   Pokud Poskytovatel objeví soubor, jehož obsah či zveřejnění je trestným činem, Poskytovatel je oprávněn toto nahlásit na orgán činný v trestním řízení.

Co stahují ostatní?

Naposledy prohlížené

2018-11-15

Najdete nás